09-04 Miami-Ohio09-11 Notre Dame09-18 San Diego St09-25 Iowa10-02 Indiana10-09 Minnesota10-16 Illinois10-23 Purdue10-30 Mich State11-13 Northwestern11-20 Ohio State01-01 Texas