01-04 Illinois01-07 Indiana01-11 Iowa01-14 Illinois01-17 Ohio State01-20 Penn State01-24 Northwestern01-28 Ohio State01-31 Purdue02-05 Penn State02-07 Connecticut02-10 Michigan State02-15 Northwestern02-19 Minnesota02-22 Iowa02-26 Purdue03-01 Wisconsin03-07 Minnesota03-12 Iowa03-13 Illinois03-19 Clemson03-21 Oklahoma